одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии до 31.12.2018 г..

Уникален идентификатор:  38a41cb2-0ac4-4022-a0e2-6ca6ce2f62cc

Описание:

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горски територии площ до 50 дка преписки промяна

Версия: 2

Автор: инж. Ирена Банова

Връзка с автор: rugruse@iag.bg

Отговорник подръжка: rugruse@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugruse@iag.bg

  • Създаден на: 2018-12-07 14:19:37
  • Създаден от: nyusred_yakub
  • Последна промяна: 2019-03-18 14:23:15
  • Последно променил: nyusred_yakub