одобрен

Регистър на издадените удостоверения в РЗИ Бургас за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  38d97212-7aff-42ca-bb2e-f545f5a1b590

Описание:

чл. 241, ал.1 и ал. 2 , чл. 19а от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

дрогерии

Версия: 3.3

Автор: Дора Тенекеджиева

Връзка с автор: rzi@rzi-burgas.com

Отговорник поддръжка: rzi@rzi-burgas.com

Връзка с отговорник поддръжка: rzi@rzi-burgas.com

  • Създаден на: 2016-06-17 11:38:51
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2019-11-20 09:39:58
  • Последно променил: e.karagyozova