одобрен

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Общинска администрация град Първомай

Уникален идентификатор:  3935df4c-11ce-4119-949d-4148b0aaf96b

Описание:

Публични регистри на община Първомай

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 1.1

Източник: община Първомай

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2019-03-08 15:58:36
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2019-03-08 15:59:26
  • Последно променил: ana_nikolova