одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

Уникален идентификатор:  3a5d637e-838b-4756-ae9c-46cd684efcb8

Описание:

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-03 05:12:32
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:30:45
  • Последно променил: migrate_data