одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.

Уникален идентификатор:  3ae2e1ea-18a1-41cd-b685-d2f0e3dcee8e

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.8

  • Създаден на: 2019-05-29 11:49:12
  • Създаден от: ioeu
  • Последна промяна: 2019-05-29 12:01:18
  • Последно променил: ioeu