одобрен

Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър

Уникален идентификатор:  3af4e255-8859-4418-afef-b62731c27d82

Описание:

ЗКИР, Чл. 12, т.8
Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. За водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Основна тема:  Региони, градове

агенция по геодезия кадастър картография и кадастър

Версия: 3

Автор: Весела Христоскова

Връзка с автор: hristoskova.v@cadastre.bg

Отговорник поддръжка: hristoskova.v@cadastre.bg

Връзка с отговорник поддръжка: hristoskova.v@cadastre.bg

  • Създаден на: 2015-04-08 09:44:33
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:16:34
  • Последно променил: migrate_data