одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанска 2017-2018 година за област Видин

Уникален идентификатор:  3bfbbece-7b29-463c-a796-42887ee31b2f

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащанеза всяко землище от общините в областта по начин на трайно ползване, изразено в лева на декар за стопанската 2017-2018 година.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1

Автор: ОД "Земеделие" - Видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2018-02-15 14:47:43
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2018-11-12 11:10:00
  • Последно променил: migrate_data