одобрен

За 2019 год. - Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  3c1bfe81-764c-4492-aff7-9669ff921fab

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5.1

  • Създаден на: 2019-05-07 11:00:09
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-30 10:00:35
  • Последно променил: rossalina