одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети

Уникален идентификатор:  3c79d6d2-c86f-4a6d-b8f8-06183dcdb119

Описание:

В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин http://www.vidin.government.bg
В сила от 14.09.2017г. съгласно Заповед №РД09/74/14.09.2017г. на Областен управител на Област Видин

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

видин дейност комисии област съвети

Версия: 2.1

Отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 06:11:30
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:35:55
  • Последно променил: yuliyan_dionisov