одобрен

2022 г. - Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  3c9deac5-a238-4b72-99ab-80c38b016039

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

КАВ регистър РМС 214/2016 ИАОС околна среда диоксид въглероден

Версия: 2.5

  • Създаден на: 2022-05-03 08:56:13
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-03 10:58:44
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте