одобрен

Отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019г.

Уникален идентификатор:  3caa7cec-7a13-4258-b3c2-36db3aa9ca35

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-05-14 08:53:56
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-05-14 08:55:30
  • Последно променил: alkin_ahmed