одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  3cac33c5-826b-4f1c-9923-281ca952bf9c

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 15:55:14
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:35:21
  • Последно променил: bikozhuharov