одобрен

2020 г. - Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  3cc5d915-a61f-4b43-83d3-fd1c929cc535

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-04-30 17:55:03
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-04-30 17:56:25
  • Последно променил: rossalina