одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  3cc9fe28-00fc-4cad-b475-8ab7f68c2187

Описание:

Регистърът съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, регистрирани в област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 13

Автор: Мария Коевска

Връзка с автор: aso@rzi-vt.bg

Отговорник поддръжка: gl-sekretar@rzi-vt.bg

Връзка с отговорник поддръжка: gl-sekretar@rzi-vt.bg

  • Създаден на: 2016-08-29 13:01:11
  • Създаден от: violina_asenova_eneva
  • Последна промяна: 2020-03-26 10:58:29
  • Последно променил: mkoevska