одобрен

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  3cf89493-a2c2-43f4-87e3-8769ff66c4ce

Описание:

Информация за състоянието на въздуха - РИОСВ-Пазарджик

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

въздух риосв-пазарджик

Версия: 1.2

Автор: петър иванов

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2019-03-14 16:19:35
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-14 16:20:50
  • Последно променил: petar_ivanov