одобрен

Регистър на издадените удостоверения в РЗИ - Плевен за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  3d857bef-20e5-4aed-99e6-4f8eb6e7d2b2

Описание:

В регистъра са въведени следните данни: № по ред, № на издаденото удостоверение, дата на регистрация, регистрация на: име на ФЛ / ЮЛ, седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия, име, презиме и фамилия на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията - населено място, адрес на дрогерията, вид промяна (прекратяване, пререгистрация, промяна адрес или промяна ръководител), причина за прекратяване

Основна тема:  Некатегоризирани

дрогерии здравеопазване плевен

Версия: 5

Автор: РЗИ - Плевен

Връзка с автор: rzi@rzi-pleven.com

Отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

Връзка с отговорник поддръжка: rzi@rzi-pleven.com

  • Създаден на: 2016-06-28 10:58:22
  • Създаден от: aleksandrina_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-14 12:10:55
  • Последно променил: aleksandrina_ivanova