одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Уникален идентификатор:  3d96d882-c9a0-49dd-87fe-565f43418f88

Описание:

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, актуален към 30.09.2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-09 09:51:18
  • Създаден от: tsvetelina_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-13 20:33:16
  • Последно променил: migrate_data