одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  3dbea12e-42d6-47ad-b878-8cc08694073c

Описание:

одобрени инвестиционни проекти /разрешения за строеж

Основна тема:  Некатегоризирани

строеж инвестиционни проекти

Версия: 2.3

Автор: Елка Алексова

Връзка с автор: obbreznik_ealeksova@abv.bg

Отговорник поддръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-15 11:05:33
  • Създаден от: margarita_petkova
  • Последна промяна: 2020-03-10 10:55:35
  • Последно променил: margarita_petkova