одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  3dbea12e-42d6-47ad-b878-8cc08694073c

Описание:

одобрени инвестиционни проекти /разрешения за строеж

Основна тема:  Некатегоризирани

строеж инвестиционни проекти

Версия: 2.2

Автор: Елка Алексова

Връзка с автор: obbreznik_ealeksova@abv.bg

Отговорник подръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-15 11:05:33
  • Създаден от: margarita_petkova
  • Последна промяна: 2019-09-18 09:38:04
  • Последно променил: margarita_petkova