одобрен

Регистрирани ППС - месец декември 2019

Уникален идентификатор:  3dfc90dc-7f38-418f-a8a7-012e6c18ac6d

Описание:

информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2019 до 31.12.2019,
както и водените на отчет ППС към 02.01.2020 г. (всички регистрирани ППС към 02.01.2020)

Основна тема:  Транспорт

Версия: 10

  • Създаден на: 2020-01-02 09:54:03
  • Последна промяна: 2020-01-07 13:43:31