одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост в община Дългопол

Уникален идентификатор:  3e0596fd-b1e2-487b-a6a4-3d989f9e837e

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3.1

Отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

  • Създаден на: 2019-03-29 09:43:26
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:48:00
  • Последно променил: gyunay_niazi_hasan