одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Плевен

Уникален идентификатор:  3e663098-7b08-4828-aa8c-6cad3700d928

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Околна среда

РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Версия: 2.2

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2020-02-28 10:00:54
  • Създаден от: silvia
  • Последна промяна: 2020-02-28 10:10:22
  • Последно променил: silvia