одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Костенец 2019 г.

Уникален идентификатор:  3f1c4ec2-98c4-43a3-9d47-c1c1e6143f7f

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-08-06 14:30:03
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-08-06 14:31:08
  • Последно променил: kostenetz