одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  3f9f9dda-9a5b-439a-89ad-613204eafb27

Описание:

Списък на лекари и лекари по дентална медицина, на които РЗИ-Пазарджик е издала разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, по реда на Раздел ІІ от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

Автор: РЗИ-Пазарджик

Връзка с автор: rzipz@mail.bg

Отговорник поддръжка: rzipz@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rzipz@mail.bg

  • Създаден на: 2016-07-11 12:19:12
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-24 10:06:31
  • Последно променил: nadezhda_stoyanova