одобрен

РЕГИСТЪР РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ПО ГОДИНИ

Уникален идентификатор:  3fb312fa-299c-4138-a5a8-cb25c2f4bcbd

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2019-05-07 16:05:52
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:53:54
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo