одобрен

Годишни отчети за дейността

Уникален идентификатор:  3fb6117b-c85e-424b-8688-66f48b6a959e

Описание:

Годишни отчети за дейността на РИОСВ-София

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Източник: https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-21-15-53

Автор: Наско Станимиров

Връзка с автор: n.stanimirov@riew-sofia.org

  • Създаден на: 2018-04-05 07:33:28
  • Създаден от: nasko_stanimirov
  • Последна промяна: 2019-04-01 09:37:52
  • Последно променил: nasko_stanimirov