одобрен

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда - РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  401e8534-6662-4201-a1a0-b39f76b62843

Описание:

Годишен план /доклад/ за състоянието на околната среда - РИОСВ-Пазарджик

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

риосв-пазарджик доклад за сътоянието на околната среда

Версия: 1.2

Автор: петър иванов

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник подръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2019-03-22 11:10:47
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-22 11:12:00
  • Последно променил: petar_ivanov