одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 30.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  40837d6d-544d-43c2-b76c-9e1c7736926a

Основна тема:  Икономика и финанси

отчет бюджет

Версия: 2.1

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 10:43:35
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-05-23 10:45:05
  • Последно променил: mariya_kovacheva