одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 30.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  40837d6d-544d-43c2-b76c-9e1c7736926a

Основна тема:  Икономика и финанси

отчет бюджет

Версия: 2.1

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 10:43:35
  • Последна промяна: 2019-05-23 10:45:05
 

Моля изчакайте