одобрен

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Уникален идентификатор:  40aadd16-0f1d-453b-bdfb-acb6b1213b06

Описание:

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/.
Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.2

Източник: http://www.yambol.government.bg/Pametnici/index.htm

Отговорник поддръжка: ogiboy121@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ogiboy121@mail.bg

  • Създаден на: 2016-06-06 11:04:24
  • Създаден от: ognyan_ognyanov
  • Последна промяна: 2019-09-10 15:58:39
  • Последно променил: ognyan_ognyanov