одобрен

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  40b2f568-ee4f-422c-85fc-346d3e7227ad

Описание:

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

професии професионални направления профили училища

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-04-23 17:43:31
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-23 17:51:36
  • Последно променил: d_tzvetkov