одобрен

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

Уникален идентификатор:  40f21d8b-4b55-4314-a70f-a5153041bd8d

Описание:

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 11

  • Създаден на: 2017-10-03 09:15:32
  • Създаден от: milkana_ivanova_shahanova_baltieva
  • Последна промяна: 2018-10-30 22:36:29
  • Последно променил: migrate_data