одобрен

Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  41c7299f-7bc5-41f6-a472-f92299a8d514

Описание:

Списък на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДИБР

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

околна среда РМС 214/2016 БД източнобеломорски район ПУРБ План за управление на речните басейни типология повърхностни водни тела

Версия: 2.3

Автор: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Връзка с автор: bd_plovdiv@earbd.bg

Отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nikolina.stoyanova@earbd.bg

  • Създаден на: 2021-03-30 16:41:34
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2021-03-31 11:05:36
  • Последно променил: bikozhuharov