одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Уникален идентификатор:  41d04174-6ef4-41d3-8157-7534071fd35c

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.5

  • Създаден на: 2019-05-09 10:22:49
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:46:25
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo