одобрен

Регистър на помещения за съхранение на мляко, млекосъбирателните пунктове и млекосъбирателни центрове

Уникален идентификатор:  41d73694-070f-4b08-a0c1-95463004d663

Описание:

Файла съдържа информация за регистрираните на територията на Република България помещения за съхранение на мляко, млекосъбирателни пунктове и млекосъбирателни центрове

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

обекти

Версия: 1.18

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2016-04-28 07:35:00
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-05-18 16:30:59
  • Последно променил: a_popnikolova