одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  42164a67-ab35-4f79-9b56-7b4358ddc711

Описание:

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДЧР

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район ЧР

Версия: 2.2

Източник: https://www.bsbd.org/bg/register.html

Автор: БДЧР

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

Връзка с отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

  • Създаден на: 2022-05-10 11:33:38
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2022-05-13 12:17:19
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте