одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Уникален идентификатор:  42378e5f-ac04-4ecd-98f6-5d5c26a25770

Описание:

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.17

Автор: Мариета Исакова

Връзка с автор: miisakova@kozloduy.bg

Отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2016-07-29 12:49:18
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-02-24 14:10:13
  • Последно променил: desislava_sandulova