одобрен

За 2019 год. - Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  424b4623-b15c-4e79-aaca-13870f51ca38

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-05-07 10:26:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-07-30 09:50:37
  • Последно променил: rossalina