одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2019 година

Уникален идентификатор:  42999421-2b9e-42bb-9066-be24975666c5

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2019 г., изразено в лева на декар, Пловдивска област.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

годишно плащане рентно средно средно годишно рентно плащане

Версия: 2.2

Източник: http://www.mzh.government.bg/odz-plovdiv/bg/home/15-11-12/.aspx

Автор: Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив

Връзка с автор: odzg_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-14 13:38:09
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2020-02-14 13:41:02
  • Последно променил: irina_dabova