одобрен

2022 г. - Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  434f2303-0ff6-4d9a-9f74-9c8d1331ba37

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

КАВ околна среда показатели регистър РМС 214/2016 ИАОС озон измерени концентрации

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2022-05-03 08:50:15
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-04 10:02:12
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте