одобрен

Регистър на обществените поръчки по реда на открита процедура и публично състезание при Община Елхово

Уникален идентификатор:  439040c9-bfda-428d-8152-4d54f3ba43e1

Описание:

Регистър на обществените поръчки по реда на открита процедура и публично състезание при Община Елхово
Допълнителна информация може да бъде проследена на следните адреси:
Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Адрес на профил на купувача:
http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?hidemenu=n

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

елхово обществени поръчки община елхово

Версия: 4

Автор: Д. Михнева

Връзка с автор: obshtina@elhovobg.org

  • Създаден на: 2017-09-19 08:04:42
  • Създаден от: p.dimitrova
  • Последна промяна: 2020-02-20 14:10:07
  • Последно променил: p.dimitrova