одобрен

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Уникален идентификатор:  43da0de8-12f1-438e-97db-db3480728ee7

Описание:

Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

доспат екология и води заустване места МОСВ отпадъчни води Струма

Версия: 2.2

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: nikolaj@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nikolaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2016-10-25 12:00:15
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2020-07-07 15:08:29
  • Последно променил: e.lazarov