одобрен

Регистър на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Уникален идентификатор:  43da0de8-12f1-438e-97db-db3480728ee7

Описание:

Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

доспат екология и води заустване места МОСВ отпадъчни води Струма

Версия: 1

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

Връзка с отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2016-10-25 12:00:15
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:09:59
  • Последно променил: migrate_data