одобрен

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 15.06.2020 г. на територията на област Монтана

Уникален идентификатор:  43f94368-d2e6-4fdd-abec-e9e044632dd0

Описание:

Oбщ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 15.06.2020 г. на територията на област Монтана

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Oбщ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 15.06.2020 г. на територията на област Монтана

Версия: 2.7

Източник: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Автор: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Връзка с автор: odzg@net-surf.net

Отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

  • Създаден на: 2020-07-06 14:30:07
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2020-07-07 14:32:26
  • Последно променил: silvia_simeonova