одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018

Уникален идентификатор:  444ca723-ed4c-4ad1-888f-d9eeb11fc401

Описание:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за извършени разпоредителни сделки с имоти от Община Ботевград през 2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 8

  • Създаден на: 2019-07-01 14:49:51
  • Създаден от: jordanbedrinov
  • Последна промяна: 2019-10-06 17:39:06
  • Последно променил: jordanbedrinov