Автор: Ivo Zhivkov

непроверен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Уникален идентификатор:  44ab6fd1-5aeb-4476-ac5b-2d3f9f7a6f32

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4

Автор: Костадинка Петкова

Връзка с автор: oba_valchidol.sekretar@mail.bg

  • Създаден на: 2019-03-21 16:09:31
  • Създаден от: ivo_zhivkov
  • Последна промяна: 2019-04-24 16:32:59
  • Последно променил: ivo_zhivkov