Автор: Katya Anastasova

непроверен

Регистър на имотите частна държавна собственост, управлявани от Областния управител на област Кюстендил

Уникален идентификатор:  44b439fb-48f7-4259-944c-2a2e16ff0841

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Живка Костадинова - Младши експерт, Дирекция "АКРРДС"

Връзка с автор: j.kostadinova@kn.government.bg

Отговорник поддръжка: j.kostadinova@kn.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: j.kostadinova@kn.government.bg

  • Създаден на: 2019-04-02 15:17:31
  • Създаден от: katya_anastasova
  • Последна промяна: 2019-07-19 16:45:09
  • Последно променил: katya_anastasova