одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  45d366ec-8c34-4aae-ae3b-b38bd03d7ddc

Описание:

Регистър на язовирите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

язовири

Версия: 1

Автор: Иваничка Иванова

Отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

Връзка с отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 07:22:31
  • Създаден от: toni_parichev
  • Последна промяна: 2018-11-13 10:55:00
  • Последно променил: migrate_data