одобрен

Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)

Уникален идентификатор:  45df6e11-7f57-40bf-ac48-f0d2bccc6d52

Описание:

Списък на предприятията, които осигуряват временна работа, съгласно Закон за насърчаване на заетостта (изм. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012г.)

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Население и социални условия

Агенция по заетостта Временна заетост Заетост ЗНЗ Посредници Работа Трудови посредници

Версия: 1

Автор: Йордан Йорданов

Връзка с автор: Y.Yordanov@az.government.bg

Отговорник поддръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Y.Yordanov@az.government.bg

  • Създаден на: 2015-06-29 13:12:25
  • Създаден от: y_yordanov
  • Последна промяна: 2018-11-29 12:31:57
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте