одобрен

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и на ЗБР

Уникален идентификатор:  469276b1-5af2-44d5-8ed6-883fbc8c2886

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-18 10:42:59
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-16 15:08:20
  • Последно променил: dragomir_vasilev