одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  46a25948-18d4-4b0a-8d7c-41137a3ab060

Описание:

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ - Пловдив

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

доклад околна среда РИОСВ - Пловдив

Версия: 1.3

Източник: РИОСВ - Пловдив

Автор: РИОСВ - Пловдив

Връзка с автор: riosv_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2019-02-26 15:13:27
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2019-03-07 15:15:26
  • Последно променил: riosv_plovdiv1