одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии към РДГ Пловдив

Уникален идентификатор:  4758cdb9-8d67-4b27-811e-bb37a4e6cd52

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Отговорник поддръжка: sis_admin@plovdiv.iag.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sis_admin@plovdiv.iag.bg

  • Създаден на: 2019-09-13 10:45:31
  • Създаден от: tenev
  • Последна промяна: 2019-09-13 10:47:20
  • Последно променил: tenev