одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  479b7e6e-dca8-4143-a779-d76120a24e11

Описание:

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, съдържа: номер на издаденото разрешение, данни за лечебното заведение, адрес на лечебното заведение, дата на прекратяване и основание, забележки

Основна тема:  Здравеопазване

дентална медицина здравеопазване наредба 5 разрешения

Версия: 4

Автор: Димитринка Атанасова

Връзка с автор: office@rzi-varna.com

Отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

Връзка с отговорник поддръжка: office@rzi-varna.com

  • Създаден на: 2016-06-15 06:31:25
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-11-28 15:59:25
  • Последно променил: dimitrinka_atanasova